เรื่องราวของ เด็กหนุ่มสามคน ทิน บอล และ แมน ใช้ชีวิตอย่างเด็กเสเพล ไม่สนใจอนาคต ทินมีพ่อเป็นนักเลงใหญ่ที่เสียชีวิต ทิ้งไว้เพียงหนี้สินและศัตรูมากมาย ทินต้องหาเงินมาเลี้ยงแม่และน้องสาว บอลเป็นลูกชายนักธุรกิจที่ร่ำรวย แต่ถูกพ่อกีดกัน ไม่ได้รับความรัก แมนหนีออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเร่ร่อน ทั้งสามคนมาพบกันโดยบังเอิญ และกลายเป็นเพื่อนสนิท ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ทินได้เข้าทำงานกับ ชด เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล ชดเห็นความสามารถของทิน จึงมอบหมายงานสำคัญให้ทินทำ ทินต้องเผชิญกับอันตรายมากมาย บอลและแมน คอยช่วยเหลือทินอยู่เสมอ ทั้งสามคนผ่านเรื่องราวมากมาย มีทั้งสุข ทุกข์ สมหวัง ผิดหวัง