วันครบรอบ คืออีกวันแห่งความคาดหวังที่ทุกคนเฝ้ารอ เพราะอยากรู้ว่าอีกฝ่ายจะยังจดจำวันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ ณ จุดจุดหนึ่งนั้น และความหมายของคําว่าการจดจำมันมีค่ามากกว่า เพราะมันคือคําว่าความรักและความใส่ใจ แต่สำหรับบางคน นอกจากจะจำไม่ได้ ไม่ใส่ใจแล้ว ยังใช้วันนั้นในการทำร้ายหัวใจให้เจ็บเป็นอีกหลายเท่า