อยากโดนเป็นเจ้าของ อยากมีคนจับจอง อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มสาว 3 คน ต้องโสดเฉียบพลันกลายเป็น คนไม่มีแฟน พร้อมกันในวันสิ้นปี ?