U-Prince Series เป็นโครงการละครชุดทางโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความสำเร็จของ Ugly Duckling Series จึงเกิดโครงการสร้างซีรีส์จากนวนิยายของ สำนักพิมพ์แจ่มใส อีกครั้ง ครั้งนี้ถือว่าเป็นอภิมหาโปรเจต์ซีรีส์ยาวที่ประกอบด้วยเรื่องย่อยทั้งหมดสิบสองเรื่อง