ปริศนาป่าบังบด
Read Full Post

ปริศนาป่าบังบด

เขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของใครหลายคน ที่มักเลือกไปใช้ในวันพักผ่อนของตัวเอง เพื่อเติมพลังกับชีวิตที่เหนื่อยล่าจากภาระหน้าที่การงาน โดยการพาตนเองเข้าป่า ไปใกล้ชิดสัมผัสกับพลังธรรมชาติ หรือบางคนก็เดินทางมาที่นี้ด้วยเหตุที่ว่า เขาใหญ่ มันสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งก็คงไม่มีใครคาดคิด ว่าสถานที่พักผ่อนในวันสบายๆ จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันบางอย่างขึ้นได้

variety