ซีรีส์ มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รักออโตโฟกัส 2559 (EP.1-4 ตอนจบ) HD END


ซีรีส์ มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รักออโตโฟกัส 2559

เป็นเรื่องของเฟรชชี่ปีหนึ่งในดินแดนที่ราบสูง จ.บึงกาฬ ที่เกิดขึ้นเพราะ ฉม (รับบทโดย พัชชา พูนพิริยะ)เป็นคนที่มีอาการพิเศษทางสมอง เธอกลับมาเรียนต่อที่บ้านเกิด ดันมาเจอหนุ่มอีสานกวนโอ๊ย คูณ (รับบทโดย ธนฉัตร ตุลยฉัตร) พรหมลิขิตไม่ได้ทำให้ทั้งคู่บังเอิญมาเจอกัน แต่ใครจะเลือกเจอใครก่อนนั้น ต้องลงทะเบียนไปด้วยกันในเรื่อง “รักออโต้โฟกัส”

ผู้สร้าง บริษัท ธีมเมติก จำกัด, บริษัท อะหยังฟิล์ม จำกัด ,บริษัท ทศกัณฐ์ฟิล์ม จำกัด
ผู้กำกับการแสดง บุญญาวัฒน์ ธงทอง
บทโทรทัศน์ บุญญาวัฒน์ ธงทอง

นักแสดง
ฉม พัชชา พูนพิริยะ
คูณ แสงอุบล (คูณ) ธนฉัตร ตุลยฉัตร
แคน (น้องชายของคูณ) ธนพรรธน์ วงศ์แก่นจันทร์
เหมียว กรกนก เรืองนาราบ
แม่ดวง (แม่ของคูณและแคน) เจเน็ต เขียว
พ่อสิน (พ่อของคูณและแคน) ปีเตอร์ โฟดิฟาย
ลุงสุข ยอด นครนายก
นิวัฒน์ บุญภา (พ่อของฉม) ประพนธ์ สหวงศ์เจริญ
แม่ของฉม ณัฐญา นาคะเวช
หมอ สุรพล พูนพิริยะ
กรณ์ พรรณราย สิงหทัต
ไปป์ วัชรายุร์ สุรเดช
พี่โก้ ประธานชมรม คณิน แสงอุบล
พ่อเด็กที่หาย พีระชัย สุจริตกุล
แม่เด็กที่หาย ปวีณา เรือนอนุกุล
ป้าทำความสะอาดห้องน้ำ วิลาวัณย์ ทะลือ
ฉม (วัยเด็ก) กัลยรัตน์ จังปิติก้องยศ
เด็กหาย กัลย์กมล มองโพธิ์
มิ้นแฟนเก่าคูณ พชรพรรณ ปิ่นคำพิชัย
ตำรวจ ดีใจ ล้ำมีชัย
ตำรวจ วิรชิต นุดนุ่ม
อธิการบดี โชติรส ทิมพัฒนพงษ์
พนักงานร้านขายขนม สุจิตรา ผ่านสำแดง
พนักงานร้านมุกดาเบเกอร์รี่ ญาสุมินธิ์ เสียงล้ำ
ลูกชายเฮียตง นพพร นพรัตน์พัณณกร
พนักงานร้านเฮียตง วีระยุทธ ไชยมาตร
ป้าแพรวา มานิดา นฤภัทร
ลูกชายป้าแพรวา ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ
เพื่อนฉม จิตราภา ภูผานี
แม่บ้านร้านป้าแพรวา สุทธิลักษณ์ อู่มา
ร้านโทรศัพท์มือถือเซกา วรวุฒิ วิภูษณะ
เด็กวัด 1 เจตษฎา รินทะนา
เด็กวัด 2 นิติรัฐ แสนพิมพ์
เด็กวัด 3 ณัฐชนน ฤๅชา
ผู้ควบคุมการแสดงโรงเรียนเซกา อ.สุรเดช ไชยโคตร
เพื่อนเหมียวโรงเรียนเซกา อริษา เสือดี
เพื่อนเหมียวโรงเรียนเซกา อรัณยา เสือดี
เพื่อนเหมียวโรงเรียนเซกา สจิตรา บุญเรือง
เพื่อนเหมียวโรงเรียนเซกา วรรณกร จอมเขียวมา
นักดนตรีโปงลาง อมรฤทธิ์ แก่นท้าว
นักดนตรีโปงลาง ธนาวุฒิ บุญละคร
พยาบาล สุพัตรา แสนคำ
เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตเซกา วัชรินทร์ โคตรแก้ว
คุณครูโรงเรียน ไวยวุฒิ กุพันลำ
นักท่องเที่ยวเด็กนักเรียนชุดลูก ภัทรวุธ ไชยสุระ
นักท่องเที่ยวเด็กนักเรียนชุดลูก กรุณพล มณฑล
รุ่นพี่ลงทะเบียน ยุพาพิน ไพศาล
รุ่นพี่ลงทะเบียน สุภาพร พรมเขต
รุ่นพี่ลงทะเบียน สำเภา แสงไสย์
รุ่นพี่ลงทะเบียน ภุมริน สาระวัน
รุ่นพี่ลงทะเบียน นันทวัน พลศรี
รุ่นพี่ลงทะเบียน พงศกร บุตรนนท์
รุ่นพี่ลงทะเบียน วีระชัย ขันไสว
รุ่นพี่ลงทะเบียน ปฏิภาณ ร่องนิกร
รุ่นพี่ลงทะเบียน ขัตติยะ ลอยศรี
รุ่นพี่สันทนาการ เทวัญ บากาเกต
รุ่นพี่สันทนาการ พัชรพล โพกระโทก
รุ่นพี่สันทนาการ วันเพ็ญ ทองโคตร
รุ่นพี่สันทนาการ บังอร ศรีวงค์แป้
รุ่นพี่สันทนาการ สุกัญญา วารินทร์
รุ่นพี่สันทนาการ จันทิรา ศรีงาม
รุ่นพี่สันทนาการ รวินันท์ คำสะอาด
รุ่นพี่สันทนาการ สุริยา เถาว์ชาลี
รุ่นพี่สันทนาการ ชิดชนก สาระวัน
รุ่นพี่สันทนาการ ศิรินทร ทองอุ่น
รุ่นพี่บัดดี้ วราภรณ์ ศรีระพันธ์
รุ่นพี่บัดดี้ สุรัญญา ป้องนาทราย
รุ่นพี่บัดดี้ จิตตรานนท์ เกษราช
รุ่นพี่บัดดี้ วิไลลักษณ์ ทันวงษา
รุ่นพี่บัดดี้ เจษฎา รสซุ่ม
รุ่นพี่บัดดี้ อานันท์ ไวยวรณ์
รุ่นพี่วินัย อนันต์ สิงห์ขันธ์
รุ่นพี่วินัย พัฒนพล เฉลิมศรี
รุ่นพี่วินัย พัฒนพงษ์ สุพร
รุ่นพี่วินัย สิทธิชัย สิงห์พิลา
รุ่นน้องปี 1 สุจิตรา คำอ้อ
รุ่นน้องปี 1 หัสญา แสงโคตร
รุ่นน้องปี 1 นุชสรา สุขวัน
รุ่นน้องปี 1 สุพัฒตา โคตรสะขึง
รุ่นน้องปี 1 สุพัตรา มะลาหอม
รุ่นน้องปี 1 นิพาพร ลมวินัย
รุ่นน้องปี 1 พรทิมา พัดชาชม
รุ่นน้องปี 1 ศุภกานต์ มะลิลา
รุ่นน้องปี 1 ปาณิสรา สุวรรณสน
รุ่นน้องปี 1 ปริญญาภรณ์ แก้วกันหา
รุ่นน้องปี 1 สุภัสสร ตุงกระโทก
รุ่นน้องปี 1 อุทุมพร พวงไธสง
รุ่นน้องปี 1 จิระภา อุปชัย
รุ่นน้องปี 1 สุดารัตน์ กุลวงค์
รุ่นน้องปี 1 ชมพูนุช เรืองสุธี
รุ่นน้องปี 1 กนกกาญจน์ ยืนยง
รุ่นน้องปี 1 จรรยา จำปานิล
รุ่นน้องปี 1 ปฏิภาณ ร่วงนิกร
รุ่นน้องปี 1 สุพัตรา มุ่งงาม
รุ่นน้องปี 1 อริสา คำพิพากษ์
รุ่นน้องปี 1 กัญญาณัฐ ทิพสุดา
รุ่นน้องปี 1 สิทธิพล ชินบุตร
รุ่นน้องปี 1 วชัญญู มั่นบำรุง
รุ่นน้องปี 1 ประภัสสรรา จันทร์อ้วน
รุ่นน้องปี 1 เพชรทิพย์ จันมี
รุ่นน้องปี 1 จิราภรณ์ ภูนาหวง
รุ่นน้องปี 1 เบญจมาศ มิระสิงห์
รุ่นน้องปี 1 เอมอัขนา หงส์คำเมือง
รุ่นน้องปี 1 ญาสุมินธิ์ เสียงล้ำ
รุ่นน้องปี 1 ปิ่นเพชร บุตรเจริญ
รุ่นน้องปี 1 อุไรรักษ์ สุริวงศ์
รุ่นน้องปี 1 ณัฐมล ไกรศรี
รุ่นน้องปี 1 อุทุมพร พวงไธสง
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา สุพัตรา หนองดู
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา เสาวนีย์ ภาคพรม
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา ลลิตา บากาเกต
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา วิไลลักษณ์ ทันวงษา
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา เทขวัญ บากาเกต
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา พัชรพล โพกระโทก
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา ชัยวัฒน์ เนินทราย
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา อนุรักษ์ อุปชัย
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา ประชา พลบุบผา
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา ชัยรบ ไชยวงศ์
เพื่อนชมรมค่ายอาสาพัฒนา จุฬารัตน์ ทะราษฎร์

เพลงประกอบละคร
เพลง รักตกกระทบ – ขับร้องโดย สุระเชษฐ์ ศรีพรหม
เพลง รักตกกระทบ – ขับร้องโดย ตฤณ มานะปัญญา, ณภัทร ลือนาม
เพลง ล่มสลาย – มหาสำราญบานบุรี – ขับร้องโดย กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา