ละคร ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า 2566 FULL EP ตอนจบ ลูกปัดโบราณที่เรียงร้อยอย่างมั่นคงประดับอยู่สุดปลายฟ้าคู่เมืองนครศรีธรรมราช

คุปต์ เจรจาซื้อลูกปัดทวารวดีจากผู้ใหญ่เยื้อน เพื่อนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์เอกชน แต่ผู้ใหญ่เยื้อนไม่ยอมขายจนกว่าคุปต์จะรักและศรัทธาในลูกปัดทวารวดี ซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ประดับอยู่บนยอดพระธาตุที่นครศรีธรรมราช ป้าเยื้อนอยากให้คุปต์เล่าขานตำนาน


ละคร ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า 2566 FULL EP

ละคร ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า 2566 FULL EP

ละคร ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า 2566 FULL EPVIPA

ตัวอย่างละคร ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า


ศรัทธา คือเบ้าหลอมชีวิต ให้คนภูมิใจ รักและเห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว ซึ่งนำไปสู่การปลุกพลัง ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เรื่องราวเริ่มจาก “คุปต์” เจรจาซื้อลูกปัดทวารวดีจาก “ผู้ใหญ่เยื้อน” เพื่อนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์เอกชน แต่ผู้ใหญ่เยื้อนไม่ยอมขายจนกว่าคุปต์จะรักและศรัทธาใน ลูกปัดทวารวดี ซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ประดับอยู่บนยอดพระธาตุที่ นครศรีธรรมราช ป้าเยื้อนอยากให้คุปต์เล่าขานตำนานแห่งความศรัทธาในบ้านเกิดของตัวเอง ให้ทุกคนรักและภูมิใจในแผ่นดินแห่งอารยธรรมที่หลอมรวมศรัทธาทุกคนเอาไว้อย่างแน่นเหนียว ไม่ต่างจากลูกปัดโบราณที่เรียงร้อยอย่างมั่นคงประดับอยู่สุดปลายฟ้าคู่เมืองนครศรีธรรมราชตลอดไป