ซีรีย์ นารายณ์ ลักษมี 2566 (EP.1-35 ตอนจบ) END “พระแม่ลักษมี” เป็นชายาคู่บารมีที่ซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระนารายณ์ ด้วยเหตุนี้เองพระแม่ลักษมีจึงเป็นที่ศรัทธาในเรื่องของความรัก


ซีรีย์ นารายณ์ ลักษมี 2566

เรื่องราวความสำคัญของพระแม่ลักษมีเทวี บอกกล่าวถึงความรักของพระนางที่มีต่อพระนารายณ์และการอวตารปางต่างๆของพระนางในการเป็นผู้ร่วมผู้พิทักษ์จักรวาลข้างกายพระนารายณ์ พระแม่ลักษมีคือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์
พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

เพราะมีความเชื่อว่าการมาขอพรกับท่านนั้นไม่เพียงแค่สมหวังในเรื่องของความรัก แต่ยังได้ในเรื่องของรักแท้ และความซื่อสัตย์จากคนรักอีกด้วย