แรงกรรมเรื่องเล่าชาวบ้าน โดยอาจารย์ยอด 2563 (EP.1-8)


แรงกรรมเรื่องเล่าชาวบ้าน โดยอาจารย์ยอด 2563

นี้คือรายการ แรงกรรม เรื่องเล่าชาวบ้าน ชีวิตที่ทำแต่บาปแต่กรรมนั้น ย่อมเหมือนกับถูกสาปให้ตํ่าลงๆ ชีวิตที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่เคยทำคุณงามความดี