สารคดี ปราสาทนครวัด สุสานพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2


สารคดี ปราสาทนครวัด สุสานพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2

นครวัด (เขมร: អង្គរវត្ត) เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติกัมพูชาและเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก นครวัดได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายใต้ชื่อ อังกอร์ (เมืองพระนคร)

1.สารคดี ปราสาทนครวัด สุสานพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2
2.สารคดี นครวัดประเทศกัมพูชา
3.นครวัด (Angkor Wat)
4.โลกเร้นลับ-นครวัด
5.สารคดี เทียวนครวัด สาเหตุการล่มสลายของนครวัด
6.[ ดูเพลิน ๆ ] สารคดี ค้นหาอดีต นครวัด
7.พระเจ้าสูรยวรรมันที่ 2 หนึ่งในมหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิเขมร องค์สถาปนานครวัด

ความคิดเห็น เกี่ยวกับ สารคดี ปราสาทนครวัด สุสานพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2

นครวัด เอาหินมาแกะสลักลวดลายการเคลือนย้ายด้วยช้าง – อยุทธยา เผาดินเป็นอิฐมาสร้างปราสาทวัดมีตัวเชื่อมอิฐชีเมนต์เผาเคลือบลายเป็นจานชามและส่งขายไปทั่วเอเชีย สีสันต่างๆในการเอามาเขียนรูปบนผนังเสื้อผ้าปักลวดลายของชนชี้นสูงหล่อโลหะ ทอง ทองแดง ทองเหลือง ยารักษาโรคต่างๆ เรียนภาษาต่างชาติ ความรู้มากมายเหล่านี้ทำไมอยุทยาได้มาทันทีทันใดหรือ แล้วคนนครวัดไม่มีความรู้ใดๆเหลือเลย

ปราสาทเป็นของขอม เสียม(สยาม)เป็นคนสร้าง.เขมรเป็นผู้ครอบครอง

ไปมาแล้วหนึ่งครั้ง ประทับใจมากเช่นกัน มีเสน่ห์มาก อยากกลับไปอีก

เคยไปครั้งนึงแล้ว​ขนลุกกับความสวยงาม​ น่าทึ่งและยิ่งใหญ่​ ที่นั้นดูมีมนต์​ขลัง​ สะกดตา​ สถาปัตยกรรม​สุดยอด​ นับถือคนโบราณ​ที่สร้างเลย​

นอกจากกำแพงเมืองจีน สิ่งที่อยากเห็นมากในชีวิตก็นครวัดนี่แหละ

สวยงาม ทุกรายละเอียด ฟังประวัติหลสงปู่สรวงแล้ว การสร้าง ปราสาทไม่ใช่เรื่องยากเลย การย่อแผ่นดิน การชนะแรงดึงดูด การเหาะเหินเดินอากาศ

นะโก..แปลความหมาย..คือนคร..เวือด..คือวัด..วัดเป็นที่ประดิษฐาน.ของเทพ..เทพเจ้า..เป็นที่บูชาบวงสรวง..บูชา..เพื่อความสุขความเจริญ..

งดงามมากครับ.. รับชมแล้ว.. รู้สึกใด้ว่ายังมีกลิ่นไอ/มนต์ขลัง. ในอดีตอยู่เลยครับ. ครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ผมใด้ไปสักครั้งนึงคงดีครับ.

คนสมัยนั้นเก่งจังเลย ขนาดไม่มีเครื่องทุ่นแรง เหมื่อนจะเจริญรุ่งเรืองมากมาย สุดยอดจริงๆๆ

ฝีมือพวกเขาระดับเทพจริง…!!! ถ้าเป็นปัจจุบันต้องใช้เงินกี่หมื่นล้านจึงจะสร้างได้…!!!

เคยอ่านในหนังสือมีคนพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่านครวัดของเขมรไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เปรียบเสมือนเทพเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะหลายพันปีไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่มีความสามรถสร้างได้ถึงขนาดนี้อยากไปมากที่สุดในชึวิตค่ะแต่คงไม่มีบุญวาสนาที่จะได้ไปได้เพียงแค่เก็บภาพเอาไว้ดูจวบวันสิ้นลมหายใจ

มันเป็นที่ๆไม่มีคนอยู่ ตั้งแต่แรก เขาทำเพื่อให้เทพเจ้าอยู่ คล้ายๆกับ ปีระมิด ส่วนปราสาทสมัยก่อคงเป็นไม่แหละ ไม่งั้นคงไม่เหลือมาถึงปัจจุบันหรอก เพราะสงครามในภูมิภาคอาเซียนชอบเผา ทำลายปราสาทจุดเชื่อมจิตใจ เว้นแต่เมืองนั้นยอมสวามิภักดิ์ ก่อนทำสงคราม

คำบรรยายเป็นของใครขอให้เปลี่ยนตรง”อิจฉาบรรพบุรุษชาวเขมรที่สร้างมรดกให้ชาวเขมรในปัจจุบัน”ที่จริงแล้วขอมไม่ใช่เขมรชาวขอมจึงไม่ใช่บรรพบุรุษของเขมร ชาวเขมรคือชนป่าที่ถูกขอมเกนท์มาเป็นทาส

เขาจะนำหินทรายมาจากทะเลที่ไหน เขาก็ขุดและสลักหินข้างปราสาทนั่นแหละ จนเป็นบ่อน้ำอันกว้างใหญ่อยู่ข้างๆคุณเห็นที่เป็นคูเป็นบ่อเป็นสระนั่นแหละ

เขมรไมไ่ด้สร้างนะครับ และไม่เคยสร้างอะไรได้สร้างอะไรเป็นด้วย แต่ขอมเป็นผู้สร้าง และขอมก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่สยามกันหมดแล้ว คนที่หลงเหลือก็ทาสที่กลายเป็นคนเขมรในปัจจุบันนั้นแหละ

พวกพราหมทำให้ชาวเมืองเชื่อว่า พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นพระวิษณุลงมาเกิด คนที่สร้างจึงเชื่อว่าสร้างเพื่อถวายพระวิษณุที่ลงมาจุติ เมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ แต่ความจริงคือกษัตริย์แค่ต้องการพระราชวังที่ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อแสดงถึงมหาอำนาจของพระองค์เอง โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการนี้

โบราณสถานในเขมรปัจจุบันไม่ใช่ชนชาติเขมรสร้างแต่ชนโบราณชื่อว่าขอมต่างหากเป็นผู้สร้าง ขอมไม่ใช่เขมร เขมรไม่ใช่ขอม

การก่อสร้าง..นครวัดนี้ไม่ใช่คนธรรมดา..สร้าง..แต่เป็นผู้มีฤทธิ์มีอาคมมนต์ศักดิ์สิทธิ์สร้าง..ทำของหนักให้เป็นของเบา..เขาจึงยกหินที่หนักๆหลายสิบตัน..ได้สบายๆใช้คนไม่มากในการก่อสร้าง…เรื่องจริงครับ..คนยุคนั้น.เป็นผู้มีฤทธิ์..จึงเป็นเรื่องเหนือความคิด..ของคนยุคนี้..

ไม่มีใครรู้จริงเรื่องประวัติศาสต์เพราะเล่าต่อกัํนมาจึงมีเพ็ียนไปบ้็างแต่ที่แน่ๆขอมไม่ใช่บรรพบุรุษของเขมรจริง๐ คิดง่ายๆถ้าเขมรสร้างเองทำไมปล่อยให้เป็นเมืองล้างป่าปกอยู่เป็นพันปี. ถ้าคนฝรั่งเศสไม่ไปพบเข้าปัจจุบันก็คงหมกอยู่ในป่าเหมือนเดิฺม

ใช่ครับ นครวัดคือจักรวาลที่ย่อขนาด เพราะผังเมืองของนครวัด ได้ตั้งตามกลุ่มดาวนายพราน หรือเขาพระสุเมรุ ซึ่งชาวฮินดูถือว่า กลุ่มดาวนายพรานเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ลองดูได้จากกูเกิ้ลแมพ ถ้าเรามัคปราสาททั้งหมดของนครวัด มันจะตั้งเรียงตัวเป็นกลุ่มดาวนายพราน

คำว่าวัดในไทยชาวเขมรก็ออกเสียงว่า”วอด” เพราะคำออกเสียงของเขาทุกคำจะกระดกลิ้นคล้ายพวกแขกเราไปหัดพูดก็จะลำบากมากเวลาพูดไปเขาก็จะงงและก็หัวเราะคงเหมือนฝรั่งพูดไทยฉันใดก็ฉันนั้นบางคำพูดฝึกออกเสียงเท่าใดก็ทำไม่ได้เป็นศิลปะการใช้เสียงของแต่ละชาติจริงๆเรื่องการพูดนะปัจจุบันนี้ผมว่าเชื้อสายในแทบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นี้ผสมผสานกันไปหมดแล้วจะหาที่เป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์คงไม่มีแล้วเพราะในอดีตไม่มีแบ่งแยกเขตแดนประเทศเหมือนในปัจจุบันใครแข็งแก่งยิ่งใหญ่ก็ได้ดินแดนรอบๆเป็นบริวาณก็จะให้เครื่องญาติไปปกครองหรือมีการส่งเชื้อพระวงค์มาดองญาติกันซึ่งถือปฏิบัติมาช้านานและมีการเปลี่ยนการปกครองสลับกันไปมาตลอดอยู่ที่ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันถือเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่และเป็นค่านิยมในยุคสมัยโบราณ

จะแปลกตรงไหนที่ยกก้อนหินขนาดใหย่ขึ้นเพราะแต่ก่อนวิชาอาคมแก่กล้าและเป็นสมัยที่วิชาอาคมกำลังรุ่งเรืองไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ยกหรอกคนๆเดียวก็ทำได้ทุกวันนี้ที่ลาวยังมีวิชานี้ใช้กันอยู่

เคยสงสัยบ้างบริเวรอีสานใต้ ตรงในชาวเขมรอาศัยอยู่ ตรงนั้น จะมีปราสาทแหละวัตถุโบราณ ขุดเจอบ่อย หรือ ขอม เป็นนายจ้าง เขมรเป็นลูกจ้าง ถ้าเปรียบเทียบปัจจุบัน อันนี้ความคิดของผม. หรืออาจจะแบ่งชนชั้นกัน

คำว่าอังกอไม่มีความหมายเหมือนเป็นคำเรียกลอยๆซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่จากสิ่งก่อสร้างที่มีสร้างไว้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาจากคำว่า”นาคาวัด” เพราะมีหินแกะสลักพญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนในยุคนั้นแต่เรียกเสียงเพี้ยนกันโดยคำว่าอังกอเป็นฝรั่งที่มาเขียนประวัติศาสตร์เป็นผู้ตั้งให้ไม่ได้เรียกกันมาแต่เดิมคงถามคนเก่าแก่พื้นที่แถวนั้นแต่ได้ยินเพี้ยมจากนาคาวันหรือนครวัดเป็นอังกอวัดมากกว่าเพราะผมถามชาวเขมรว่าอังกรแปลว่าอะไรปรากฏว่าไม่มีคำแปลซึ่งแปลกมากสิ่งก่อสร้างสำคัญและยิ่งใหญ่แห่งนี้จะมีชื่อที่ไม่คำแปลอ้างอิงว่าหมายถอะไร

ขอมหรือเขมร(เขมรคือเชลยศึกของขอม)คือชนชาติมาจากแคว้น(ในสมัยพุทธกาลเรียกว่า)กัมโพชะ.ในปัจจุบันคือปัญจาบในเขตของปากีสถานบางส่วนย้ำว่าบางส่วนและแคว้นกัศมีระหรือแคชเมียร์(ชาวกรีกและแขกเปอร์เซียเรียกเพี้ยนไปตามลำดับ)กับปัญจาบบางส่วนด้วย…ซึ่งชาวแคว้นกัมโพชะก็สืบสายมาจากชาวเมืองฮารัปปา..ชาวเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโรก็สืบสายมาจากอียิปต์และเมโสโปเตเมียอีกที(เป็นชนเชื้อชาติเดียวกันละ)ชมภูทวีปในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชท่านรวมอินเดียชาวแคว้นกัมโพชะเลยมาหาดินแดนใหม่ก็ผ่านมาที่ไทยและลาวซึ่งที่ลาวมีชนพื้นเดิมตั้งเมืองอยู่ก่อนแล้วก็คืออณาจักรทุ่งไหหินนะแหละ..แต่ชาวเมืองทุ่งไหหินยังอยู่ในยุคสำริดอาวุธรบไม่ดีเท่าผู้บุกรุกเลยแพ้ต่อชาวแคว้นกัมโพชะ.ชาวกัมโพชะเห็นว่าเมืองของทุ่งไหหินไม่เหมาะแก่การค้าขายไปมาลำบากเพราะมีป่าเขาไกลแหล่งน้ำเลยพาชาวเมืองทุ่งไหหินมาสร้างเมืองใหม่(ชาวทุ่งไหหินอยู่ในฐานะเชลยศึกคือเป็นทาส)ก็มาสร้างนครวัดนี่ละ..คือกัมโพชะเห็นว่าชาวเมืองไหหินเป็นงานหินคือแกะหินได้แต่ไม่สวยงามอะไร(คือแกะแค่พอเป็นรูปเป็นร่าง)แต่ชาวกัมโพชะเป็นงานหินอยู่แล้วและทำได้สวยงามกว่ามากทั้งงานชลประทานด้วย(ชาวเมืองไหหินไม่เก่งชลประทาน)เลยถ่ายทอดวิชาการแกะตัดหินอย่างมีแบบแผนให้(ถ่ายทอดคณิตศาสตร์ให้)สอนวิธีหล่อเหล็กให้ด้วย.และบังคับให้เชลยศึกนั้นสร้างเมืองนครวัดมา..พอช่างสร้างส่วนไหนเสร็จก็จับเชลยช่างนั้นที่ถูกถ่ายทอดวิชาการชั้นสูงให้นั้นฆ่าทิ้งเสีย..คือชาวแคว้นกัมโพชะออกแบบแต่ใช้แรงเชลยศึกละว่าง่ายๆทั้งระบบชลประทานด้วย.แต่คืองานละเอียดๆบางอย่างพวกขอมคงสร้างเอง

ผมว่านครวัดนครธมเป็นของคนไทยหรือสยามอยุธยาไม่ใช่ของเขมรเขมรเป็นเพียงแรงงานก่อสร้างเพราะปราสาทและเจดีย์ในอยุธยาและนครวัดนครธมมีความเหมือนกันต่างจากนครใหม่อย่างพนมเปญที่ว่าไม่มีการก่อสร้างที่คล้ายกันกับนครวัดนครธมเหมือนกับอยุธธยา

การหันหน้าปราสาทก็หันหน้ามาทางทิศตะวันตก ซึ่งจะตรงกันข้ามกับศิลปขอมซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก..คิดว่าพระเจ้าชัยวรมันพระองค์ไม่ใช่ขอม เพราะประมุขที่ต่างเชื้อชาติกันจะไม่ทำอะไรที่เหมือนกัน

ไทย พม่า ลาว เขมร สามัคคีกันนะครับ อย่าเกลียดกัน อย่าทะเลาะกัน อย่าเหยียดเชื้อชาติ ไห้เกียรติซึ่งกันและกัน ศาสนาพุทธนิกายเดียวกันทรัพยากรทั้ง 4 ประเทศนี้อุดมสมบูรณแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ อย่าไห้ไครมาปั่นหัวหัวไห้มาทะเลาะกัน สำหรับผมคนไทยมีความรู้สึกเป็นมิตรกับพม่า ลาว และเขมรครับ เพราะเหตุผลคือเรานับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันครับ

อีกหลายร้อยปี พม่ากับเขมร..จะทะเลาะกันเรื่องกรุงเทพ ว่าใครสร้าง พม่าหรือเขมรสร้าง

หากคิดว่าขอมคือเขมรจริงทำไมไม่มีงานสถาปัตยกรรมในสมัยต่อมาในเขมรไม่มีพระราชวังโบราณเหมือนสุโขทัยหรืออยุธยาทำไมจึงหายสาบศูนย์ไปเลยจะอ้างว่าถุกเผาทำลายก็ต้องมีซากหักพังเหมือนสุโขทัยและอยุธยาหรือว่าจะสร้างไม่เป็นเพราะฉนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ขอมจะเป้นเขมร

ในสมัยโบราณก็มืชาวบ้านไปปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่ไกล้ๆกับนครวัดแต่ไม่ค่อยจะมีใครกล้าเข้าไปง่ายๆเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเข้าไปขุดค้นหาวัตถุโบราณเพราะมืโทษสูงมากคือการประหารชืวิตเพราะการขุดค้นคือการทําลายโบราณวัตถุโดยเฉาะตัวปราสาท

ขอมกับเขมร ชาติพันธุ์เดี่ยวกันคับ ดูจากภาพนูนต่ำในปราสาท.ขอมไม่ใช่ ชาติพันธุ์ทางอินเดีย.เหมือนคนไทยบ้างคนอ้าง เพื่อต้องการเหยียบ ปวศ อันยิ่งใหญ่ของชาวเขมร .รักกันใว้คับชาวอาเซียน ไทย เขมร ลาว มลายู คือสายพี่น้องกันคับ ทั้งวัตนธรรม ภาษา หลายอย่างคล้ายคลึงกัน

มีเร่องเล่าว่า.เมื่อพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมที่แถว.เกาะสุมาตราหรือเกาะชวา.พุทธศาสนาจึงแตกเป็นสองนิกาย.คือการขอพร.ให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนาอื่นทีเริ่มมีอิทธิพลและขยายใหญ่ขึ้น.และนิกายที่แตกมาก็มาเจริญแถวเขมรก่อนที่จะแผ่ขยายอย่างที่เห็น.ข้อสังเกตคือ.พระพุทธรูปทรงเครื่องกับไม่ทรงเครื่อง.

ปราสาทในปัจจุบันมันอยู่ในอาณาเขตประเทศไหนก็เป็นของคนประเทศนั้นคนเขมรแท่แท้ไม่เคยรู้เกี่ยวกับนครวัดนครธมเลยถ้านักประวัติศาตร์ยังค้นหาในเขมรก็จะยังไม่ได้คำตอบมากนักหลักฐานต่างต่างอยู่อีกที่แต่สิ่งปลูกสร้างบรรพบุษไทยรู้ดีปากบอกลูกหลานรุ่นสู่รุ่นเหมือนรัชกาลที่หนึ่งถามเจ้านครเขมรว่าสืบเชื้อสายมาจากใครจากปราสา.หินพิมายสู่นครวัดคนไทยรู้แต่เขมรไม่รู้คิดว่านครวัดนครธมเกิดก่อนใครในนี้

เขมรไม่ใช่ขอม แต่เป็นพวกที่มาฆ่าขอมและไล่ขอมออกไปจากนครวัดต่างหาก พวกขอมนี้คงถูกพวกเขมรเรียกว่า “เสียม” (สยาม) พอเขมรไล่เสียมออกไปได้ก็เลยเรียกเมืองพระนครว่า “เสียมเรียบ” แปลว่า สยามราบ หรือ สยามหมดเรียบ

วัฒนธรรมเขมรโบราณหรือขอมล่มสลายไปจนจะพันปีแล้ว ถ้าเขมรสำแรในยุครัตนโกสินทร์เป็นลูกหลานคนที่สร้างนครวัดจริง แล้วทำไมถึงไม่สืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตัวเอง แต่กลับรับเอาวัฒนธรรมสยามไปมโนว่าคือวัฒนธรรมตัวเองแบบไม่เกรงใจบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่เมื่อพันปีก่อนเลย จนทุกวันนี้กัมพูชากลายเป็นชาติที่ไร้รากไร้เหง้า ไม่มีวัฒนธรรมมีี่เป็นเอกลักษณ์ จะทำอะไรทีต้องเคยก๊อปคอยลอกจากไทย ก๊อปไปก็ได้แค่ผิวๆ กลายเป็นทำอะไรตลกๆ แปลกๆ ขำๆ เพราะไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมนี้ ก็เพราะพวกเขาไม่มีรากหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมนั่นเอง ก็ไม่ใช่เจ้าของ บรรพบุรุษไม่ได้คิด จะมีรากหรือต้นทุนได้ยังไง หันกลับไปที่นครวัด ก็มีแต่ซากหินกับกำแพงที่สลักเรื่องราวอันห่างไกล สืบทอดแะไรไม่ได้ งง ๆ มึน ๆ หรือว่าพวกเค้าไม่ใช่เจ้าของนครวัดจริงๆ จึงไม่มีความรู้และภูมิปัญญาใดเหลือให้สืบทอด เคยอ่านบันทึกและเห้นรูปภาพที่เค้าถ่ายมาของฝรั่งเศส ที่ตอนแรกที่เข้าไปนครวัด ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าใครสร้าง ชาวบ้านตอบ ไม่รู้เหมือนกัน อบกอีกว่ามันน่าผุดขึ้นจากดิน หรือยักษ์ ไม่ก็ผีสร้าง ถ้าบรรพบุรุษเค้าสร้างทำไมไม่รู้ล่ะงั้น ตอบแบบนั้นทำไม

ความล้มเหลวของการจัดการระบบน้ำที่ซับซ้อนในวงกว้าง ยังเสี่ยงต่อการโจมตีจากศัตรูทางเหนือ ทัพสยามตีนครวัดสำเร็จในปี 1431 และ1ปีต่อมา ชาวเขมรได้ย้ายเมืองหลวง ลงไปทางใต้

นครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสุสาน สมัยก่อนไม่ได้เรียกนครวัด มันถูกเรียกว่า บรมพิษณุโลก คือ ที่อยู่ของพระวิษณุ ก็คือ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นั่นเองตามหลักของศาสนาพราหมณ์ที่เปรียบเทียบกษัตริย์เหมือนกับพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ในหลักศิลาจารึกของขอมเองก็บอกว่า บรรพชนของเขาอยู่ที่แม่น้ำมูล (พิมาย) ใช่แล้ว นครวัดเป็นเมืองเครือญาติกันกับพิมาย และปราสาทหินพิมายก็ถูกสร้างก่อนนครวัด ในภาพขบวนพยุหยาตรานั้นมี 3 ทัพ ทัพแรกคือ เนะ สยำกุก คือ ก๊กสยาม ทัพที่สองจากรึกว่าเป็นทัพละโว้ จารึกว่า เป็นพระเจ้าสิงหวรมันนำทัพ ส่วนทัพที่ 3 ไม่มีจารึก แต่เดาเอาว่าน่าจะเป็นทัพพิมาย แล้วชาวสยามนั้น ไปที่นครวัดทำไม? อาจจะไปช่วยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ปราบพวกจามก็เป็นได้ เพราะภาพสลักนูนต่ำถัดจาดนั้นเป็นภาพกวนเกษียณสมุทร อันหมายถึงโองการแช่งน้ำตามหลักของศาสนาฮินดู เป็นการให้สัตตยาบันต่อกันว่า สยาม ละโว้ พิมายและนครวัดจะไม่ทรยศต่อกัน ต่อมาหลังจากที่ปราบพวกจามเสร็จแล้ว พวกสยามส่วนหนึ่งอาจตั้งรกรากอยู่แถวนครวัด ในบันทึกของโจวตากวนบอกว่า พวกชาวเสียน (จีน เรียก สยามว่า เสียน) ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเก่ง เย็บผ้า ปะชุนเป็น ขณะที่ชนพื้นเมืองเย็บผ้าไม่เป็นเลย คำถามก็คือ ชนพื้นเมืองที่ว่าเย็บผ้าไม่เป็นคือ ชนชาติใด? ต่อมาใน พ.ศ. 1936. นครวัดถูกอยุทธยาเข้าตี มีปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุเวียตนามว่า ในปี พ.ศ. ๑๖๙๒ “อาณาจักรสยาม” รวมเข้ากับ “อาณาจักรละโว้” อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ สิ้นพระชนม์ในสนามรบกับกองทัพอาณาจักรไดเวียต (เวียตนาม) เมื่อปี พ.ศ. ๑๖๙๐ จากนั้น อยุทธยาคิดจะเข้าตีพิมายอีก แต่พิมายรู้จึงยอมสวามิภักดิ์ และเกิดเป็นเมืองนครราชสีมาต่อมา

แต่แปลก ทำไมพระราชวังเขมรไม่สร้างแบบปราสาทหินล่ะ ทั้งๆที่วัฒนธรรมก็บ่งบอกได้ว่า ปราสาทหินคือลักษณะเด่นของกัมพูชา ทำไมต้องมาสร้างแบบเดียวกับพระราชวังไทย

สมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่๒ ( พระเจ้าสายน้ำผึ้ง) พระสวามีของ พระนางสร้อยดอกหมาก พระองค์ประสูติที่ กรุงขอมนครละโว้ลพบุรี ในประเทศสยามไทยครับ พระองค์ทรงปกครองแคว้นอโยธยาศรีรามเทพนครมาก่อนครับ ก่อนที่จะเสด็จไปครองราชย์ใน อาณาจักรกัมพูชาธิบดี ครับ วัดประจำของพระองค์คือ วัดศรีอโยธยาราม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ


สารคดีที่คล้ายกันแนะนำ

สารคดี พีระมิดที่สาบสูญ
พีระมิดที่สาบสูญ พีระมิดทั้งสามแห่งกิซ่า ตั้งตระหง่านอย่างน่าพิศวงมานานกว่า 4500 ปี มาแล้วและไกลออกไปเพียง 5 ไมล์ เหล่าโบราณคดีกำลังจะเริ่มสืบสวนความลับแห่งนี้อยู่ เชื่อกันว่าที่แห่งนี้เป็นที่ซุกซ่อนของพีระมิดหลังที่สี่ ที่หายสาบสูญไป พีระมิดที่เคยตั้งตระหง่านและมโหฬารกว่าที่อื่นๆ ซึ่งพีระมิดนี้น่าจะเป็นพีระมิดที่น่าสนใจกว่าที่อื่นๆ ตามตำนานเล่าว่ามันถูกสร้างโดยฟาโรห์ผู้ทรยศ ผู้ที่ซึ่งฆ่าล้างผู้คนมากเพื่ออำนาจตัวเอง และก็ล่มสลายอำนาจด้วยคนในครอบครัวของเขาเอง ...
สารคดี นครแอตแลนติสที่หายสาบสูญ
ตามหานครแอตแลนติสที่หายสาบสูญ นครแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างที่หน้าทึ่งที่สุด เป็นนครที่ทันสมัยที่สุดในยุคโบราณ กล่าวกันว่าเมืองนี้สาบสูญไปเพียงชั่ววัน และ คืนเดียว ตลาดกาล กล่าวกันว่าอาณาจักรแอตแลนติส เป็นทวีปๆ หนึ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นที่อยู่อาศัยของพลเมืองผู้ทรงคุณธรรมและเทคโนโลยีที่สูงส่ง กำแพงเมืองเป็นทองคำและวิหารสร้างด้วยเงิน มีอุทยานหย่อนใจ และสนามแข่งม้า ทว่ามันถูกทำลายพังพินาศ ด้วยความพิโรธของเทพเจ้าผู้เนรมิตรมันขึ้นมา คำว่า ...
สารคดี ดินแดนทรายสองฤดู แดนสวรรค์ของยีราฟ
สารคดี ดินแดนทรายสองฤดู แดนสวรรค์ของยีราฟ อุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์เป็นอีกหนึ่งโอเอซิสกลางทะเลทรายสุดสวยที่ต้องจดไว้ในลิสต์ ความโดดเด่นที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลกของที่นี่ก็คือทะเลสาบสีเขียวมรกตท่ามกลางทะเลทรายสีขาวเนียนละเอียด ดูสวยงามแปลกตา มองเผินๆ เหมือนเป็นหาดทรายและทะเลจริงๆ เลยทีเดียว น้ำในโอเอซิสกลางทะเลทรายแห่งนี้จะมีปริมาณมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน กิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือการลงเล่นน้ำที่มีสีใสเหมือนคริสตัลและการเล่นแซนด์บอร์ด การเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ต้องใช้รถยนต์แบบโฟร์วีลไดรฟ์เท่านั้น ...
สารคดี หมู่เกาะบีจาโกส
สารคดี หมู่เกาะบีจาโกส หมู่เกาะบิจาโกส ดินแดนโดดเดี่ยวของประเทศกินีบิสเซา ในแอฟริกาตะวันตก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ดูเหมือนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันกว้างใหญ่ หมู่เกาะบิจาโกสเหมือนอยู่ในอดีต ห่างไกลจากส่วนอื่นๆ ของโลก เพียงไม่กี่ไมล์จากแผ่นดินใหญ่ มันคือวงกตซับซ้อนของหาดทรายและป่าโกงกาง และที่นี่ยังมีคลื่นแรงที่สุดในแอฟริกา หมู่เกาะเหล่านี้มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ มันกลายเป็นพรมแดนลึกลับระหว่างแผ่นดินแอฟริกา มหาสมุทร และท้องฟ้ากว้างใหญ่ เป็นหมู่เกาะที่ถูกโยนลงทะเลแล้วถูกหลงลืมอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ มี ...
สารคดี สะพานแห่งนิวยอร์กซิตี้
สะพานแห่งนิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์กซิตี้ ประตูสู่อเมริกาถือกำเนิดมายาวนาน มันเกิดขึ้นมาเมื่อ 400 ปีก่อนเป็นด่านหน้าเล็กๆของชาวดักซ์ แยกออกมาโดยแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาโดยแม่นํ้าทรงพลังที่กว้างหลายพันฟุต แม่น้ำมิสซิสซิปปี แม่น้ำฮัดสัน แม่น้ำเนล การเชื่อมอ่าวนี้เข้าด้วยกันครั้งหนึ่งนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งมีสะพานอันน่าทึ่งเหล่านี้พิชิตน่านนํ้าได้ มันต้องใช้วิสัยทัศน์ ความแข็งแกร่ง ความเข้าใจในเทคโนโลยี และชีวิตของคนงานอีกหลายคน ...
Copy link
Powered by Social Snap