ละคร ฟ้ามีตา 2567 (EP.1-20) รายการสะท้อนปัญหาสังคมในรูปแบบละครสั้น


ละคร ฟ้ามีตา 2567

ฟ้ามีตา 2567 เป็นรายการสะท้อนปัญหาสังคมในรูปแบบละครสั้น ซึ่งจะมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงหมุนเวียนกันมาแสดงในรายการนี้ โดยเนื้อหาของละครสั้นเป็นเรื่องเตือนใจให้เราได้รู้ว่า ใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลเช่นนั้น
ข้อคิดเตือนใจประจำรายการ
” ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่ว ผลที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้น คนทำผิดขอจงอย่าชะล่าใจ ผู้ที่ทำความดี อย่าเพิ่งทดท้อ หมดกำลังใจ เพราะฟ้ามีตา “พิศณุ นิลกลด

” ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่ว ผลที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้น เราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้ อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาว ฟ้ามีตา “ดวงดาว จารุจินดา

รายการฟ้ามีตามีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้น และนำไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ละครสั้นในรายการฟ้ามีตาจะนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการศึกษา ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการคอร์รัปชัน ฯลฯ โดยเนื้อหาของละครสั้นจะเน้นไปที่การสะท้อนให้เห็นถึงผลกรรมที่ตามมาจากการทำความชั่วหรือความดี ซึ่งผู้ชมจะสามารถนำไปเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตได้

ตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศมา รายการฟ้ามีตาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป็นอย่างมาก ละครสั้นในรายการฟ้ามีตาได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมที่หลายคนอาจมองข้าม และกระตุ้นให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นมากขึ้น ส่งผลให้รายการฟ้ามีตามีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในไทยได้ในระดับหนึ่ง